Nuostatai

1. Bendra informacija

1.1. MB "Knygnešiai" kartu su renginio aprašyme nurodytais partneriais (toliau Organizatoriai) organizuoja pėsčiųjų žygius ir edukacinius renginius, skirtus supažindinti su Lietuvos knygnešystės istorija bei skatinti aktyvų gyvenimo būdą.
1.2. Dalyviai, registruodamiesi į renginį, patvirtina, kad yra susipažinę ir sutinka su šiais nuostatais.

2. Dalyviai

2.1. Jaunesni nei 18 m. asmenys gali dalyvauti tik gavę tėvų ar rūpintojų sutikimą. Jaunesni nei 14 m. asmenys gali dalyvauti tik prižiūrimi tėvų, globėjų ar grupių vadovų, kurie prisiima atsakomybę už juos.
2.2. Dalyviai privalo privalo būti pasitikrinę sveikatą, patys įvertinti savo fizines galimybes ir pasirinkti tokią žygio distanciją ir tempą, kuris nesukeltų pavojaus dalyvio sveikatai. Organizatoriai neatsako už žalą dalyvio sveiktai, įvykusią žygio metu.
2.3. Dalyviai gali vestis augintinius, tačiau privalo užtikrinti, kad gyvūnai nekeltų pavojaus aplinkiniams.

3. Registracija ir dalyvio mokestis

3.1. Dalyviai privalo užsiregistruoti ir sumokėti dalyvio mokestį. Mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka nurodomi konkretaus renginio aprašyme.
3.2. Registracija į renginius su ribotų dalyviu skaičiumi sustabdoma, pasiekus maksimalų dalyvių skaičių.
3.3. Sumokėtas dalyvio mokestis negrąžinamas ir nekeičiamas.
3.4. Atvykę į renginio vietą, dalyviai privalo turėti asmens dokumentą, pagal jį bus patikrintas registracijos galiojimas ir išduota dalyvio kortelė.

4. Žygiavimo taisyklės

4.1. Dalyviai turi patys įvertinti oro sąlygas ir turėti tinkamą žygiui aprangą ir avalynę, taip pat maisto bei pirmos medicininės pagalbos priemones.
4.2. Žygio metu gali tekti eiti per mišką ar kitą natūralią gamtinę aplinką, be įrengtų kelių. Dalyviai turi patys įvertinti vietovės reljefą, gamtines kliūtis ir pasirinkti saugų maršruto įveikimo būdą. Organizatoriai neatsako už žalą dėl nelaimingų atsitikimų, įvykusių žygio metu.
4.3. Žygio metu susižeidus ar kilus sveikatos problemų, dalyvis privalo informuoti apie tai Organizatorius, nutraukti žygį ir kreiptis pagalbos į medikus.
4.4. Eidami keliais, dalyviai privalo laikytis Kelių eismo taisyklių, eidami mišku - Lankymosi miške taisyklių.
4.5. Žygio metu draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, šiukšlinti, kurti laužus, daryti žalą gamtai ir aplinkai, pažeidinėti viešąją tvarką.
4.6. Jei žygis vyksta su vedliu, dalyviai privalo vykdyti žygio vedlio nurodymus.

5. PRIVATUMO POLITIKA

5.1. Registracijos metu dalyvių pateikiami asmens duomenys naudojami tik renginiui organizuoti būtiniems tikslams: aktualiai renginio informacijai pranešti, dalyvių apskaitai, dalyvio mokesčio apmokėjimui, diplomams. Trečiosioms šalims dalyvių asmens duomenys neperduodami, tiesioginės rinkodaros tikslams nenaudojami.
5.2. Jei dalyvis registruodamasis pasirenka dalyvio mokesčio apmokėjimą el. bankininystės būdu, dalyvio asmens duomenys, būtini atlikti apmokėjimui, yra perduodami mokėjimo būdų sąraše nurodytai trečiajai šaliai, per kurią yra atliekamas mokėjimas.
5.3. Jei dalyvis yra davęs sutikimą, jo el. pašto adresu gali būti siunčiami naujienlaiškiai ir pranešimai apie būsimus renginius. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti, paspaudus naujienlaiškio atsisakymo nuorodą.
5.4. Renginio metu Organizatoriai fotografuoja ir filmuoja. Dalyviai, registruodamiesi į renginį, sutinka, kad renginio metu padarytos nuotraukos ir filmuota medžiaga bus viešinama ir naudojama rinkodaros tikslais.
5.5. Renginio internetinėje svetainėje lankytojų asmens duomenys nerenkami, naudojami tik svetainės funkcionavimui būtini slapukai.